Joël 4

1. Rechtszaak tegen de heidenen (Joël 3:1-8) Joël 3:1 begint met: ‘Want zie in die dagen en op die tijd’. Dat duidt op de tijd dat God met Zijn zegen komt, zoals beschreven vanaf 2:19 en verder. We hebben gezien dat die tijd als middelpunt de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige …

Lees meer

Joël 3

1. Gods zegenend handelen (in een dubbele zegen) 1a. Zegen in de natuur (verzen 18-22). Met Joël 2:18 begint het tweede deel van Joël. Vanaf nu neemt de HEERE het woord. Hij heeft het gebed, gegrond op Zijn eigen beloften, gehoord en komt nu met machtige beloften van zegen. Allereerst zijn dat natuurlijke zegeningen, in …

Lees meer

Joël 2

1. De dag van de HEERE In Joël 1:15 had Joël al gewaarschuwd dat de rampen nog erger zullen worden: de dag van de HEERE komt. Joël gaat nu in de verzen 1-11 allerlei aspecten van die dag van de HEERE uitwerken. 1a. Bazuin. De profeet begint met de oproep om de bazuin te blazen …

Lees meer

Joël 1

1. De onbekende Joël en het Woord van de HEERE Het is niet bekend wanneer Joël zijn woorden uitsprak. De schattingen lopen uiteen van de tijd vanaf ongeveer 800 tot aan 350 voor Christus. Om meerdere redenen lijkt een datering in de jaren volgend op het decreet van koning Kores (dus na 538 voor Christus) …

Lees meer

Jacobus 1:2 Hemelse wijsheid

Als de zaligsprekingen ons één ding laten zien, dan is het dat de hemelse wijsheid de aardse nogal eens omkeert. Zo ook met de zaligspreking in Jacobus 1:12 ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt’. Hoe zit dat met deze zaligspreking?

Johannes 19:5 Zie de Mens!

Zie de mens…. Wie en wat zien wij in de mens? Wat is de mens tot veel in staat, in grootheid, maar ook in kwaadheid. Deze roep van Pilatus neemt ons echter mee naar de Mens met een hoofdletter.

Johannes 19:30 Het is volbracht

‘Het is volbracht’. Dit kruiswoord is ons zo bekend, maar hoe zou dit kruiswoord begrepen zijn door de omstanders toen Jezus ze daadwerkelijk uitriep? Waarschijnlijk als iemand die aan het eind van zijn loopbaan moegestreden eindigt. Als iemand die sterft als een weerloos en machteloos slachtoffer en het opgeeft. Als iemand in grote pijn en …

Lees meer

Johannes 19:13-16 Niet wat het lijkt

In deze verzen worden we meegenomen naar een rechtszitting. Het onderzoek is afgerond en de uitspraak volgt nu. De rechter Pilatus zal zijn oordeel uitspreken over de beklaagde Jezus. Hij heeft de aanklagers, de Joodse leidslieden, gehoord. Een verdediger was er niet, Jezus stond alleen. Maar wat een rechtszaak is dit! Waar is het recht? …

Lees meer

Johannes 3:19-21 De scheiding

‘En dit is het oordeel’, zo begint Johannes 3:19. In de verzen 17 en 18 werd over de veroordeling gesproken, hier over het oordeel. Een oordeel brengt scheiding, de één is schuldig en de ander is onschuldig. Het gebruikte Griekse woord is ‘crisis’, en met een woordspeling is zeker waar dat een oordeel een crisis …

Lees meer

Johannes 3:17 -18 De zalige ruil

In vers 16 ging het over de grootheid van Gods liefde. Wat zijn de lengte, de breedte en de hoogte van die liefde groot! ‘Alzo lief had God de wereld’. En wat voor een wereld is dat….. Wat is de intensiteit en de kleur van die liefde groot. ‘Alzo lief.… dat Hij Zijn eniggeboren Zoon …

Lees meer